Zimní stopař v ŠD

Zima se již chýlí definitivně ke konci a tak jsem s mojí třídou ŠD vyrazila trochu jinak za zvířaty. Děti potěší každá výprava do vyššího patra naší školy, takže cílem byla učebna přírodopisu, kde na nás čekala paní učitelka. Dětem povyprávěla o tom, jak to mají živočichové v našem blízkém okolí v zimě náročné. Všechny pobavila přirovnáními k různým zvířatům, kdy si děti mohly lépe představit, jak to asi ve skutečnosti je. Největší úspěch slavila perlička nakonec, tedy vyprávění o medvědech, kteří loví lososy na Aljašce.

Pak jsme se vrhli na sál, kde na děti čekaly lístky se stopami. Určení jejich správného majitele vedlo k vyluštění tajenky. Ale co by to bylo za stopování, kdyby byly lístky hned vidět. Některým dalo hledání pořádně zabrat. Nakonec ale všichni odhalili zvířata ukrytá ve stopách. 

Děti musím za jejich nadšení, ale i vzájemnou pomoc pochválit a chci poděkovat paní učitelce Justové, která s námi odpoledne strávila a prozradila dětem plno zajímavostí.  

Martina Zlatníčková, 3ŠD