Slavnostní rozloučení a předání vysvědčení žákům na OÚ v Otnicích

Slavnostní ukončení školního roku probíhá tradičně vždy poslední červnový školní den na obecním úřadě. Žáky přišli podpořit rodiče, prarodiče i sourozenci a byla zde velmi příjemná atmosféra. Pan starosta popřál žákům hodně úspěchů na středních školách i v osobním životě a spolu s třídními učiteli a panem ředitelem školy předal žákům pamětní listy a závěrečná vysvědčení. 

Střípky ze ŠD3

Školní rok uběhl jako voda a všechny děti již netrpělivě vyhlíží prázdniny. Proto bych se ráda ještě ohlédla za tím, co jsme prožili. 

Poznáváme Prahu

Žáci 9. A  se na svůj poslední školní výlet vypravili do Prahy. Cíl Praha byl určen záměrně, protože jsem zjistila, že děti naše hlavní město příliš neznají.

Národní kolo Poháru vědy v Praze

Navazujeme na předešlý článek, kdy jsme zmiňovali, že se naši debrujáři dostali do národního kola soutěže Poháru vědy. Ten zmiňovaný čas již nastal a náš tým se vydal na dlouhou cestu do Prahy. Národní kolo proběhlo ve dnech 14. – 16. 6. 2024