Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

V úterý dne 1. září 2020 jsme se po prázdninách opět mohli sejít na sále školy, abychom slavnostně zahájili nový školní rok. Naše pozvání přijal také pan starosta Mezuláník, pan místostarosta Muric, kteří zastupovali Otnice a také pan Bartoš, který zastupoval… číst více

Zahájení provozu školní družiny

Provoz školní družiny bude zahájen ve středu 2. 9. 2020 v plném rozsahu. Žáci dostanou hned 1. 9. 2020 ve škole zápisní lístky, kde je nutné na zadní straně vyplnit: čas a způsob vyzvedávání žáků (tedy, zda půjde z družiny domů samo… číst více

Organizační záležitosti začátku školního roku

Dne 1. 9. 2020 bude vyučování ukončeno po druhé vyučovací hodině (tedy v 9.20) Dne 2. 9. 2020 budou žáci s třídním učitelem ve svých třídách podle klasického rozvrhu hodin (proběhne výběr učebnic a třídnická hodina s organizačními pokyny a školním řádem) Od… číst více

Hygienické předpisy pro ZŠ Otnice

Informace pro rodiče žáků o zajištění zvýšených hygienických požadavků v ZŠ Otnice: škola bude žákům pravidelně vštěpovat zásady osobní a respirační hygieny (kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku, ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce mýdlem) škola omezí ty aktivity,… číst více

Úvodní třídní schůzka

Vážení rodiče. Úvodní třídní schůzka pro rodiče žáků proběhnou: 2., 3., 4., 5. tříd – v pondělí 7. 9. 2020 v 15.30 hod. 6., 7., 8. tříd – v pondělí 7. 9. 2020 v 16. hod. 9. tříd (vycházející žáci) – v pondělí… číst více

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Harmonogram slavnostního zahájení školního roku v úterý 1. září 2020: 7.40 hodin: Příchod rodičů s prvňáčky do šatny 1. třídy – bude viditelně označena. Zde si děti převezme třídní učitelka či asistentka pedagoga a odvede je do 1. třídy. Rodiče přejdou na… číst více

Pomůcky pro prvňáčky ve školním roce 2020-2021

Prvňáčci od školy dostanou všechny učebnice a pracovní sešity trojhranné pastelky – 12 barev ořezávátko dvojité s víkem a kontejnerem vodové barvy – 12 barev modelovací hmota – 12 barev nůžky dětské kulaté 13 cm štětec vlasový, kulatý, velikost 8… číst více