Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://zsotnice.cz/

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Datum poslední aktualizace: 10.2.2022

Prohlášení i revize byly vypracovány posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek společností Zeni team s.r.o. Prohlášení vypracovala a revizi provedla Mgr. Michaela Vranková.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

I přes naši veškerou péči je možné, že se na webu vyskytne nějaká technická chyba. Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, můžete psát na adresu: [email protected].

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace

Školní 352, 683 54 Otnice

email: [email protected]

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

email: [email protected]