Jídelna

Kontakty na jídelnu

Ceny obědů

Žáci 1.–4. třída: 23,- Kč
Žáci 5.–8. třída: 25,- Kč
Žáci 9. třída: 27,- Kč

Pro určení výše stravného je rozhodující datum narození dítěte. Dítě s odkladem školní docházky tj. dítě narozené do 31.8., které mělo „odklad“, platí ve 4. třídě jako dítě ve třídě 5., ve třídě 8. platí jako dítě ve třídě 9.

Odhlašování obědů

Obědy je nutné odhlašovat na následující dny vždy den předem do 13.30 hod. Pouze v pondělí je možné oběd odhlásit ráno, nejvýše však do 7.00 hod. Obědy se odhlašují telefonicky na čísle 544 240 076.

Pokud zákonný zástupce žáka nestihne oběd odhlásit, je možné si oběd odebrat ve školní jídelně od 11.20 do 13.20 hod. Lze to však učinit pouze první den nemoci, v další dny nemají děti, které jsou nemocné na oběd nárok.

Bezhotovostní platby obědů

V případě bezhotovostní platby mějte prosím v patrnosti, že 1. září je automaticky oběd přihlášen. Vzhledem ke zkrácenému vyučování je oběd podáván již v 9.30 hod. Nemáte-li o oběd zájem, odhlaste prosím tento oběd ve školní jídelně.

Termíny pro placení obědů v hotovosti

Ve školním roce 2020/2021 bude platba v hotovosti za obědy vybírána pouze v níže uvedené dny v měsíci a to v kanceláři číslo 2 (vedle ředitelny) – kancelář účetních):

platba na září
2. a 3. září 2020 v době 7.30 – 15.30 hod 
platba na říjen
6. října a 7. října 2020 v době 7.30 – 15.30 hod
platba na listopad
3. listopadu a 4. listopadu 2020 v době 7.30 – 15.30 hod
platba na prosinec
2. prosince a 3. prosince 2020 v době 7.30 – 15.30 hod
platba na leden
5. ledna a 6. ledna 2021 v době 7.30 – 15.30 hod
platba na únor
2. února a 3. února 2021 v době 7.30 – 15.30 hod
platba na březen
2. března a 3. března 2021 v době 7.30 – 15.30 hod
platba na duben
6. dubna a 7. dubna 2021 v době 7.30 – 15.30 hod
platba na květen
5. května a 6. května 2021 v době 7.30 – 15.30 hod
platba na červen
2. června a 3. června 2021 v době 7.30 – 15.30 hod  

Prosíme rodiče, kteří platí obědy v hotovosti, aby vzali na vědomí, že se s platbou obědů na další měsíc počítá automaticky.

Z důvodu uzávěrky obědů, která může proběhnout až po posledním dni v měsíci, se hotovost vybírá během prvních 7 dnů následujícího měsíce (dle rozpisu na internetových stránkách). Neodhlásíte-li dítě do 14 h předešlého dne, v případě pondělí do 7.00, bude dítěti oběd započítán, i když platba v hotovosti ještě neproběhla. Děkujeme za pochopení.

Přihláška ke stravování

Činnost školní jídelny

Školní jídelna v Základní škole Otnice vaří teplou i studenou kuchyni pro tyto subjekty:

 • pro ZŠ Otnice
 • pro MŠ Otnice (včetně dopoledních a odpoledních svačinek) – 56 dětí

Školní jídelna také zajišťuje distribuci dotovaného školního mléka a je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ všem žákům od 1. do 9. třídy.

Školní jídelna v Základní škole Otnice také zajišťuje pitný režim pro žáky školy, který je umístěn v prostorách jídelny a žáci ho mohou využívat od velké přestávky (tedy od 9.20 h.) bez omezení dle potřeby žáků. Je hodně využíván hlavně po hodinách tělesné výchovy, kdy žáci kolem jídelny procházejí a hned se tak po sportovních činnostech mohou občerstvit.

V případě sportovních činností s vyšší fyzickou zátěží (např. fotbalové utkání o „Coca-cola pohár“, atp.), zajišťujeme pitný režim podle počasí, aby se žáci občerstvili (při teplejším počasí sirup, při chladném počasí čaj).

Rodiče na pitný režim přispívají částkou 50,- Kč ročně.

Jídelníček

V prostorách školní jídelny a na internetových stránkách školy je vždy s předstihem vyvěšen jídelníček na následující týden.

Paní vedoucí kuchařka sleduje, co žákům chutná či ne a snaží se v rámci možností vyhovět. Na druhou stranu musí dodržovat a sledovat i tzv. „spotřební koš“, který je dán vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Údaje o jeho plnění slouží k orientaci, jak školní jídelna plní svůj úkol, jestli poskytuje svým strávníkům odpovídající stravu. Údaje spotřebního koše jsou vodítkem pro sestavování jídelníčků, jde o správný poměr jednotlivých živin a pestrost stravy. V pestrosti stravy se jedná o vepřové či hovězí maso, rybí maso, mléko, mléčné výrobky, tuky a cukry, ovoce, zeleninu, brambory a luštěniny.

Měsíční propočet sledovaných komodit je dán procentuálním podílem, přípustná tolerance je +/- 25 %.

Spotřební koš v praxi

Polévky:

 • Zeleninová preferovat
 • Luštěninová 3x
 • Drožďová 1x
 • Vývary umírněně

Hlavní pokrm:

 • drůbež 3x
 • ryby 2x
 • vepřové maso 4x
 • hovězí maso 2x
 • bezmasé 3x
 • luštěniny 4x
 • sladký pokrm 2x

Přílohy:

 • brambory 5x
 • bramborová kaše 2x
 • těstoviny 3x
 • rýže 4x
 • houskové knedlíky 2x
 • bramborové knedlíky 1x
 • luštěniny minimálně 1x
 • zeleninové saláty preferovat
 • ovoce dle sezónní nabídky

Dietní strava

V jídelnách přibývá strávníků, kteří potřebují dietní stravu. Příprava potřebuje odborné znalosti a proškolenou kuchařku, která v jídelnách není.

Dietní režim je v naší školní jídelně poskytován pouze strávníkům s alergií na mléko.

Alergeny v zařízení společného stravování

Dne 13. 12. 2014 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informace o potravinách spotřebitelům. Pro zařízení společného stravování vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, zda se v nabízeném pokrmu vyskytují látky vyvolávající alergii nebo nesnášenlivost, jejichž seznam je v nařízení EU č. 1169/2011 přímo uveden.

Seznam alergenů publikovaných v nařízení č. 1169/2011

Seznam alergenů