Jídelna

Ceny obědů

 • Žáci 1.–4. třída: 29,- Kč
 • Žáci 5.–8. tříd: 31,- Kč
 • Žáci 9. tříd: 33,- Kč

Pro určení výše stravného je rozhodující datum narození dítěte. Dítě s odkladem školní docházky tj. dítě narozené do 31.8., které mělo „odklad“, platí ve 4. třídě jako dítě ve třídě 5., ve třídě 8. platí jako dítě ve třídě 9.

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů ZŠ:

Odhlášky obědů na druhý den:

 • Telefonicky na tel.č. 544 240 076 (do 13:30 hod. na následující den) nebo na čísle 601 348 529, kam lze zaslat i sms
 • Obědy lze odhlásit i přes internet na základě přiděleného ID čísla a hesla (do 14:00 hod. na následující den)
 • V případě nemoci je rodič povinen podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), odhlásit dítě ze stravování
 • Pouze v první den nemoci je možné oběd vyzvednout
 • Neodhlášená strava propadá a nelze za ni poskytnout finanční ani věcnou náhradu
 • Oběd odebraný do vlastní nádoby je určen k okamžité spotřebě

Odhlašování obědů MŠ:

Odhlášky obědů na druhý den:

 • Telefonicky na tel.č. 544 240 076, nebo na čísle 601 348 529, kam lze zaslat i sms
 • Obědy lze odhlásit i přes internet na základě přiděleného ID čísla a hesla
 • Odhlašujte nejpozději do 14,00hod. na následující den.
 • V pondělí se strava odhlašuje do 8:00 hodin. 
 • V případě nemoci je rodič povinen podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), odhlásit dítě ze stravování
 • Pouze v první den nemoci je možné oběd vyzvednout v MŠ od 11:30- 11:45 hod.
 • Neodhlášená strava propadá a nelze za ni poskytnout finanční ani věcnou náhradu.
 • Oběd odebraný do vlastní nádoby je určen k okamžité spotřebě.

V ostatní dny na stravování není nárok a nemůže se strava ze školky odebírat.

Bezhotovostní platby obědů

V případě bezhotovostní platby mějte prosím v patrnosti, že 1. září je automaticky oběd přihlášen. Vzhledem ke zkrácenému vyučování je oběd podáván již v 9.30 hod. Nemáte-li o oběd zájem, odhlaste prosím tento oběd ve školní jídelně.

Telefonní kontakt: 725 077 116

Přihláška ke stravování

Činnost školní jídelny

Školní jídelna v Základní škole Otnice vaří teplou i studenou kuchyni pro tyto subjekty:

 • pro ZŠ Otnice
 • pro MŠ Otnice (včetně dopoledních a odpoledních svačinek) – 75 dětí

Školní jídelna také zajišťuje distribuci dotovaného školního mléka a je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ všem žákům I. stupně.

Školní jídelna v Základní škole Otnice také zajišťuje pitný režim pro žáky školy, který je umístěn v prostorách jídelny a žáci ho mohou využívat od velké přestávky (tedy od 9.20 h.) bez omezení dle potřeby žáků. Je hodně využíván hlavně po hodinách tělesné výchovy, kdy žáci kolem jídelny procházejí a hned se tak po sportovních činnostech mohou občerstvit.

V případě sportovních činností s vyšší fyzickou zátěží zajišťujeme pitný režim podle počasí, aby se žáci občerstvili (při teplejším počasí sirup, při chladném počasí čaj).

Rodiče na pitný režim přispívají částkou 50,- Kč ročně.

Jídelníček

V prostorách školní jídelny a na internetových stránkách školy je vždy s předstihem vyvěšen jídelníček na následující týden.

Paní vedoucí kuchařka sleduje, co žákům chutná či ne a snaží se v rámci možností vyhovět. Na druhou stranu musí dodržovat a sledovat i tzv. „spotřební koš“, který je dán vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Údaje o jeho plnění slouží k orientaci, jak školní jídelna plní svůj úkol, jestli poskytuje svým strávníkům odpovídající stravu. Údaje spotřebního koše jsou vodítkem pro sestavování jídelníčků, jde o správný poměr jednotlivých živin a pestrost stravy. V pestrosti stravy se jedná o vepřové či hovězí maso, rybí maso, mléko, mléčné výrobky, tuky a cukry, ovoce, zeleninu, brambory a luštěniny.

Měsíční propočet sledovaných komodit je dán procentuálním podílem, přípustná tolerance je +/- 25 %.

Spotřební koš v praxi

Polévky:

 • Zeleninová preferovat
 • Luštěninová 3x
 • Drožďová 1x
 • Vývary umírněně

Hlavní pokrm:

 • drůbež 3x
 • ryby 2x
 • vepřové maso 4x
 • hovězí maso 2x
 • bezmasé 3x
 • luštěniny 4x
 • sladký pokrm 2x

Přílohy:

 • brambory 5x
 • bramborová kaše 2x
 • těstoviny 3x
 • rýže 4x
 • houskové knedlíky 2x
 • bramborové knedlíky 1x
 • luštěniny minimálně 1x
 • zeleninové saláty preferovat
 • ovoce dle sezónní nabídky

Dietní strava

V jídelnách přibývá strávníků, kteří potřebují dietní stravu. Příprava potřebuje odborné znalosti a proškolenou kuchařku, která v jídelnách není.

Dietní režim je v naší školní jídelně poskytován pouze strávníkům s alergií na mléko.

Alergeny v zařízení společného stravování

Dne 13. 12. 2014 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informace o potravinách spotřebitelům. Pro zařízení společného stravování vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, zda se v nabízeném pokrmu vyskytují látky vyvolávající alergii nebo nesnášenlivost, jejichž seznam je v nařízení EU č. 1169/2011 přímo uveden.