Organizace školního roku 2022/23

Začátek školního roku

Zahájení vyučování: 1. 9. 2022 – do 9.20 h. (ŠD nebude)

Prázdniny ve školním roce 2022/2023

 • Podzimní prázdniny: 26. října – 30.října 2022
 • Vánoční Prázdniny: 23. prosince – 2. ledna 2023
 • Pololetní prázdniny: 3. února 2023 
 • Jarní prázdniny: 13. března – 19. března 2023
 • Velikonoční prázdniny: 6. dubna 10. dubna 2023 
 • Vysvědčení: 30. června 2023 
 • Hlavní prázdniny: 1. července – 3. září 2023

Den otevřených dveří

Tradičně poslední listopadový pátek 25. listopadu 2022 (pokud situaci neovlivní „covidová“ opatření)

Zápis do 1. třídy

5. 4. 2023 (středa), 14 – 17 h.

Vyučovací hodiny

 • 1. hodina 7.45 – 8.30
 • 2. hodina 8.35 – 9.20
 • 3. hodina 9.35 – 10.20
 • 4. hodina 10.30 – 11.15 
 • 5. hodina 11.30 – 12.15
 • 6. hodina 12.30 – 13.15
 • 7. hodina 13.25 – 14.10
 • 8. hodina 14.15 – 15.00

Schůzky s rodiči

 • I. stupeň od 15.30 h.
 • II. stupeň od 16.00 h.
 • 1. září 2022 pouze pro 1. třídy (po slavnostním zahájení)
 • 12. září 2022 pro 1. – 5. třídy od 15:30
 • 12. září 2022 pro 6. – 9. třídy od 16:00
 • 12. září 2022 schůzka členů Školské rady v ředitelně
 • 21. listopadu 2022 pro 1. – 5. třídy od 15:30
 • 21. listopadu 2022 pro 6. – 9. třídy od 16:00
 • 9. ledna 2023 pro 1. – 5. třídy od 15:30
 • 9. ledna 2023 pro 6. – 9. třídy od 16:00
 • 17. dubna 2023 pro 1. – 5. třídy od 15:30
 • 17. dubna 2023 pro 6. – 9. třídy od 16:00
 • 5. června 2023 pro 1. – 5. třídy od 15:30
 • 5. června 2023 pro 6. – 9. třídy od 16:00

Pedagogické rady

 • 1. čtvrtletí: 16. listopad 2022
 • 1. pololetí: 23. leden 2023
 • 3. čtvrtletí: 13. duben 2023
 • 2. pololetí: 22. červen 2023