Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Mgr. Krystyna Monteux Pieleszová

Konzultace: Středa 11.3012.15

Termíny setkání je možné domluvit individuálně či telefonicky na 544 240 078.

Výchovný poradce pro volbu povolání

Mgr. Dana Skaláková

Konzultace: Úterý 10.3011.15

Termíny setkání je možné domluvit individuálně či telefonicky na 544 240 078.

Důležité zdroje a odkazy:

Výchovný poradce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Dagmar Kovaříková

Konzultace: Středa 13.3014.30

Termíny setkání je možné domluvit individuálně či telefonicky na 544 240 078. Dle předchozí domluvy možno i v jiný den a čas.