Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Mgr. Vlastimil Baník

Konzultace: středa 15:00 – 16:00

Termíny setkání je možné domluvit telefonicky 724 314 696 nebo e-mailem [email protected]

Výchovná poradkyně pro volbu povolání

Mgr. Dana Skaláková

Konzultace: úterý 9:35 – 10:20

Termíny setkání je možné domluvit telefonicky 602 139 065 nebo e-mailem [email protected]

Důležité zdroje a odkazy:

Výchovná poradkyně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Dagmar Kovaříková

Konzultace: pondělí 14:30 – 16:30

Termíny setkání je možné domluvit individuálně, telefonicky 724 314 696 nebo e-mailem [email protected]. Dle předchozí domluvy možno i v jiný den a čas.

Důležité zdroje a odkazy:

https://www.opppvyskov.cz/index.php/services/83-pro-rodice

https://svpbrno.cz/ambulantni-sluzby-problemove-chovani-vychova/

https://www.fnbrno.cz/areal-bohunice/psychiatricka-klinika/telefonicka-sluzba-centra-krizove-pece-ckp/t3227

https://nepanikar.eu/

https://nevypustdusi.cz/

https://www.centrumlocika.cz/

https://www.modralinka.cz/?page=sip

http://www.esethelp.cz/poradna.php