Kroužky

Nabídka zájmových útvarů pro žáky ve škol. roce 2019/20 organizovaná ZŠ Otnice

Flétna

p. uč. Matyášová – pátek 12.30 h., učebna 4. třídy

Pěvecký kroužek

p. uč. Korcová, p. uč. Matějíček – čtvrtek 12.45 h., učebna 3. A nebo 3. B

Nitka

p. uč. Monteux – každé druhé úterý 12.30 – 14.30 h., učebna 5. B

Keramika

pí Hercíková (dílny) – pondělí: a) 15.30 h., b) 16.30 h.

Odbíjená pro žáky 6.–9. třídy

p. uč. Zavřel – čtvrtek 13,30, tělocvična školy

Volejbal pro dívky 6.–9. třídy

p. uč. Tománková – pondělí 13.30, tělocvična školy

Florbal pro žáky 4.–5. třídy

p. uč. Kleis – středa 12.30 h., sál školy

Florbal pro žáky 6.–7. třídy

p. uč. Kleis – pátek 13.30 h., sál školy

Florbal pro žáky 8.–9. třídy

p. uč. Kleis – čtvrtek 13.30 h., sál školy

Míčové hry pro I. stupeň

p. uč. Tománková – pondělí od 12.30 h., tělocvična školy

Florbal pro dívky

p. uč. Sedláčková – pondělí od 13.45 h., tělocvična školy

Gymnastika

p. uč. Vojáčková Lenka – středa od 13.30 h., sál či tělocvična školy

Výtvarný kroužek

p. uč. Kovaříková – pátek 13.30 – 15 h., učebna výtvarné výchovy

Nabídka zájmových útvarů pro žáky ve škol. roce 2019/20 organizovaná jinými subjekty

Atletika

p. trenér Novák (přihlášku obdržíte od p. trenéra) – termín zahájení kroužku najdete na přihlášce)

  • pro ml. žáky: MŠ, 1. třída – středa 15.15 hod., sportovní areál či tělocvična
  • pro st. žáky: 2.-5. třída – středa od 16 hod., sportovní areál či tělocvična

Věda nás baví

p. Červková (tel.: 732 151 235) pro žáky 2.–5. třídy – (www.vedanasbavi.cz), v případě zájmu se obracejte na p. organizátorku

Taneční kroužek

organizuje společnost Rytmik ( www.rytmik-krouzky.cz, tel.: 732 151 235), v případě zájmu se obracejte na p. organizátorku

ZUŠ F. France

p. uč. Kurdíková – hra na klavír a hudební nauka, každý pracovní den v týdnu po vyučování (třída za učebnou 3. A)

Hudební škola Meluzín

p. Škrobová (tel.: 728 412 077) hra na kytaru aj. hudební nástroje – středa – po domluvě s p. uč. ZUŠ

Mladý zahrádkář

organizují p. Zdražilová, p. Křivánková (místní členky zahrádkářské organizace) – čtvrtek – z osobních důvodů nemůže p. Zdražilová kroužek vést – tel.: 739 053 059

Dramatický kroužek

organizuje p. Jedličková (místní členové divadelního souboru) – pátek – 13.30 hod., sál školy či Dělnický dům – tel.: 602 818 655

Tvoření krásných maličkostí

organizuje p. Vašourková – žáci 2.–5. třídy – čtvrtek 13.30–15 h., učebna náboženství – tel.: 603 356 061

Gymnastika pro žáky 4.–6. třídy

organizuje p. M. Žočková ve spolupráci se Sokolem Otnice, tělocvična školy, tel.: 734 507 478 (dosud neuvedla, zda bude pokračovat)

Další aktivity

„Sokol Otnice“ – hasiči, fotbal, stolní tenis, kulečník, apod.