Informace o MŠ

Záujmové útvary v MŠ (PDF)

Kontakty na školku

Úplata MŠ

Stravné

Vedoucí učitelka:
Jitka Ardelyová

Učitelky:
Veronika Škrháková
Hana Burišková
Dagmar Žbánková

Správní zaměstnanec:
Renata Jeřábková

Od školního roku 2009/2010 pracuje školka podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Duhová školka“.

Úplata MŠ

Platba úplaty za docházku do mateřské školy převodem

Úplata se od měsíce září 2022 zvyšuje

Úplata za docházku do mateřské školy lze provést bankovním převodem na účet Základní školy a Mateřské školy Otnice. Tento převod je možné uskutečnit během prvních 10ti dnů příslušného měsíce (viz.body a,b,c,d níže). Nutné je uvést do poznámky/zprávy pro příjemce jméno dítěte, které školku navštěvuje. Nutné je uvést do poznámky/zprávy pro příjemce jméno dítěte, které školku navštěvuje.

Termíny pro platbu:

 1. Září do 10. dne v měsíci (částka 350,- Kč na měsíc září)
 2. Říjen do 10. dne v měsíci (částka 1050,- Kč na měsíce říjen, listopad, prosinec)
 3. Leden do 10. dne v měsíci (částka 1050,- Kč na měsíce leden, únor, březen)
 4. Duben do 10. dne v měsíci (částka 1050,- Kč na měsíce duben, květen, červen)

Údaje pro převod peněz na účet:

Výše úhrady:1050,- Kč (výjimkou je termín měsíc září, kde výše úhrady je 350,- Kč)

Variabilní symbol: datum narození dítě (např.01122006 – den, měsíc,rok)

Účet číslo: 20439731/0100

Poznámka pro příjemce: Jméno dítěte

Stravné

Dětem navštěvujícím mateřskou školu je vždy podáváno:

 • 1 hlavní jídlo (oběd)
 • 1 nebo 2 doplňková jídla (přesnídávka, svačina)

Poplatek za stravné

Celodenní stravné

 • Přesnídávka 10,-Kč
 • Oběd 21,- Kč
 • Svačina 9,- Kč
 • Celkem 40,- Kč

Polodenní stravné

 • Přesnídávka 10,-Kč
 • Oběd 21,- Kč
 • Celkem 31,- Kč

Poplatek za stravné pro děti s odkladem

Celodenní stravné

 • Přesnídávka 10,-Kč
 • Oběd 23,- Kč
 • Svačina 9,- Kč
 • Celkem 42,- Kč

Polodenní stravné

 • Přesnídávka 10,-Kč
 • Oběd 23,- Kč
 • Celkem 33,- Kč

Odhlašování obědů

Obědy je třeba odhlašovat nejpozději do 13.30 h. na následující den.

Pokud není včas odhlášen, je možné jej odebrat v MŠ, nikoli v ZŠ. V pondělí se oběd nepřítomného dítěte odhlašuje automaticky.

Pokud chcete dítě odhlásit na následující dny je nutné dítě odhlásit telefonicky do kuchyně ZŠ na telefon 544 240 076, nebo odepsat do sešitu, který je v každé šatně příslušného oddělení.

Za pozdě odhlášenou či neodebranou stravu nelze vyžadovat věcnou ani peněžitou odměnu. V době nemoci dítěte je možnost odběru obědu pouze první den nemoci, pokud nebyl oběd včas odhlášen.

V ostatní dny nemoci nemá dítě na oběd nárok. Podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. má dítě nárok odebrat školní stravování v době pobytu ve školce, eventuálně první den neplánované nepřítomnosti.

Obědy lze vyzvednout v MŠ a to v době od 11.30–12.00 hod. Nárok na odebrání stravy za cenu ve výši finančního normativu (31,-Kč, 40,-Kč, 33-Kč, 42,-Kč) má strávník pouze v přítomnosti ve školce a v první den nemoci.

V ostatní dny na stravování nemá nárok a nemůže stravu ze školky odebírat.

Platba obědů

Platba inkasem bude provedena cca od 15. do 20. dne následujícího měsíce podle skutečně odebrané stravy na účet školy.

Informace o stravování a přihlášku ke stravování naleznete v sekci Dokumenty MŠ.