Informace o MŠ

Kontakty na školku (stránka kontaktů)

Úplata MŠ

Zástupkyně ředitele pro MŠ:
Veronika Škrháková

Učitelky:

  • Jana Kuklová
  • Hana Burišková
  • Dagmar Žbánková
  • Marta Dítětová
  • Kateřina Krejčová

Správní zaměstnanci:
Renata Jeřábková, Monika Kaloudová

Od školního roku 2023/2024 se děti v MŠ vzdělávají podle ŠVP s názvem „Pojď si s námi hrát a svět poznávat“.

Úplata MŠ

Platba úplaty za docházku do mateřské školy převodem

Úplata za docházku do mateřské školy lze provést bankovním převodem na účet Základní školy a Mateřské školy Otnice. Tento převod je možné uskutečnit během prvních 10ti dnů příslušného měsíce (viz.body a,b,c,d níže). Nutné je uvést do poznámky/zprávy pro příjemce jméno dítěte, které školku navštěvuje. Nutné je uvést do poznámky/zprávy pro příjemce jméno dítěte, které školku navštěvuje.

Termíny pro platbu:

  1. Září do 10. dne v měsíci (částka 350,- Kč na měsíc září)
  2. Říjen do 10. dne v měsíci (částka 1050,- Kč na měsíce říjen, listopad, prosinec)
  3. Leden do 10. dne v měsíci (částka 1050,- Kč na měsíce leden, únor, březen)
  4. Duben do 10. dne v měsíci (částka 1050,- Kč na měsíce duben, květen, červen)

Údaje pro převod peněz na účet:

Výše úhrady: 1050,- Kč (výjimkou je termín měsíc září, kde výše úhrady je 350,- Kč)

Variabilní symbol: datum narození dítě (např. 01122006 – den, měsíc, rok)

Účet číslo: 20439731/0100

Poznámka pro příjemce: Jméno dítěte