Družina

Školní družina je rozdělena na tři oddělení:

  1. oddělení: Martina Tomašíková
  2. oddělení: Mgr. Renata Potácelová
  3. oddělení: Bc. Martina Zlatníčková

Naše ŠD má plno dětí, které rozvíjejí své dovednosti, jak za pomocí pedagogických pracovníků, tak také dobrovolníků, kteří vedou zájmové kroužky pro děti. Většinou jsou to pedagogové, které děti znají.

Pokud se blíží nějaký významný den, tak si o něm povídáme a zapojujeme do toho děti. Pro oživení průběhu ŠD máme různé akce, kde se aktivně zapojují samotné děti (Drakiáda, Indiánský týden a následná návštěva cukrárny, povídání si o podzimu, tvoření zvířátek z přírodnin…).