Republika čeká na Debrujáry z Otnic

Od září začal v naší škole nový zájmový kroužek, Debrujáři. Žáci se v něm zabývají fyzikálním a chemickým experimentováním a pozorováním. Debrujáři jsou vedeni ke zručnosti, šikovnosti a schopnosti, umět si poradit s neočekávanými situacemi, však také debrujárské heslo zní: Debrujár si vždy ví rady!

Kulturní program ku příležitosti „Dne maminek“ v ZŠ Otnice

 sobotu 11. května 2024 se v naší škole uskutečnil kulturní program, který navštívila řada rodičů i prarodičů našich žáků. Ku příležitosti „Dne maminek“ si naši žáci připravili kulturní pásmo, pomocí kterého svým maminkám i babičkám symbolicky popřáli k jejich svátku formou hezkého zážitku.

LILA lidskost a laskavost

LILA Domov pro postižené děti Otnice je nestátní zdravotnické zařízení, které v nepřetržitém provozu pečuje o 30 dětí s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením, ve věku od 1 do 10 let, které z různých důvodů nemohou mít v péči jejich rodiče.

Dopravní odpoledne

V rámci dopravní výchovy jsme uspořádaly v ŠD dopravní odpoledne, na které navazovala návštěva hasičské zbrojnice. Dopravní výchova vyvrcholila hrami a úkoly na sále školy, kdy děti zúročily všechno, co se naučily o bezpečnosti v dopravním provozu. 

Stezka se zvířátky

Využili jsme pozvání od paní Sekaninové, která pro děti z Domova LILA přichystala v okolí školy “ Stezku se zvířátlky „.

Barevné dny v ZŠ Otnice

Jarní týden po Velikonocích jsme si barevně zpestřili. I teenageři odložili černé a šedivé mikiny a škola se rozzářila. Děti, učitelé, paní asistentky, a dokonce i pan školník se postupně oblékli do růžového, žlutého a zeleného oblečení.