Stravování v MŠ

Dětem navštěvujícím mateřskou školu je vždy podáváno:

 • 1 hlavní jídlo (oběd)
 • 1 nebo 2 doplňková jídla (přesnídávka, svačina)

Poplatek za stravné

Celodenní stravné

 • Přesnídávka 11,-Kč
 • Oběd 24,- Kč
 • Svačina 10,- Kč
 • Celkem 45,- Kč

Polodenní stravné

 • Přesnídávka 11,-Kč
 • Oběd 24,- Kč
 • Celkem 35,- Kč

Poplatek za stravné pro děti s odkladem

Celodenní stravné

 • Přesnídávka 11,-Kč
 • Oběd 29,- Kč
 • Svačina 10,- Kč
 • Celkem 50,- Kč

Polodenní stravné

 • Přesnídávka 11,-Kč
 • Oběd 29,- Kč
 • Celkem 40,- Kč

Odhlašování obědů

Odhlášky obědů na druhý den:

 • Telefonicky na tel.č. 544 240 076, nebo na čísle 601 348 529, kam lze zaslat i sms
 • Obědy lze odhlásit i přes internet na základě přiděleného ID čísla a hesla
 • Odhlašujte nejpozději do 14,00 hod. na následující den
 • V pondělí se strava odhlašuje do 8:00 hodin
 • V případě nemoci je rodič povinen podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), odhlásit dítě ze stravování
 • Pouze v první den nemoci je možné oběd vyzvednout v MŠ od 11:30- 11:45 hod.
 • Neodhlášená strava propadá a nelze za ni poskytnout finanční ani věcnou náhradu
 • Oběd odebraný do vlastní nádoby je určen k okamžité spotřebě

V ostatní dny na stravování není nárok a nemůže se strava ze školky odebírat.

Platba obědů

Platba inkasem bude provedena cca od 15. do 20. dne následujícího měsíce podle skutečně odebrané stravy na účet školy.

Alergeny v zařízení společného stravování 

Dne 13. 12. 2014 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informace o potravinách spotřebitelům. Pro zařízení společného stravování vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, zda se v nabízeném pokrmu vyskytují látky vyvolávající alergii nebo nesnášenlivost, jejichž seznam je v nařízení EU č. 1169/2011 přímo uveden.