Práce v keramickém kroužku

Obdržel jsem pěkné fotografie od paní Muricové, která dlouhodobě vede zájmový útvar keramiky. Žáci pracují ve dvou skupinách každé pondělí v odpoledním čase. Jsem rádi, že kroužek je plně naplněn a že žáci chodí do tohoto zájmového útvaru velmi rádi. Dokonce i žáci z jiných obcí (například z Bošovic) neváhají počkat na čas zahájení tohoto kroužku. Řada fotografií, které jsem obdržel, jsou velmi pěkné a je vidět, jak děti práce v tomto zájmovém útvaru baví a řada z nich sem chodí dlouhodobě. Nádherné výrobky jsou toho důkazem.

V neposlední řadě chci poděkovat jak p. Muricové, tak i p. Dítětové, které se žákům v odpoledním čase věnují.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy