Testování TIMSS z předmětů matematika a přírodověda

Již na jaře 2023 se žáci 4. třídy naší školy zapojili do celoevropského testování žáků z předmětů matematika a přírodověda. Na výsledky jsme si sice museli rok počkat, ale již jsou zde. Žáci, kteří byli testováni na jaře 2023 již dnes navštěvují 5.A třídu. 

V matematice žáci naší školy byli úspěšní ze 64, 1 %.  Přičemž průměrné výsledky žáků všech škol dosáhly pouze 56, 4 % úspěšnosti. Úspěšná byla v matematice hlavně děvčata naší školy, která dosáhla úspěšnosti z matematiky 68, 6 %, přičemž průměrná úspěšnost všech žáků byla pouze 54,3 %.

V přírodovědě žáci naší školy byli úspěšní ze 71, 8 %. Přičemž průměrné výsledky žáků všech škol dosáhly pouze 66, 7 % úspěšnosti. Úspěšná byla v přírodovědě opět hlavně děvčata naší školy, která dosáhla úspěšnosti z přírodovědy 77, 1 %, přičemž průměrná úspěšnost všech žáků byla pouze 66, 7 %.

Jsem rád, že paní učitelky žáky I. stupně vedou velmi dobře, což dokazují i výsledky v tomto celoevropském testování.

Hodně dalších výborných výsledků žákům přeje Mgr. Hynek Zavřel, ředitel ZŠ a MŠ Otnice