Přikrmování ptáků v zimním období 

Vyběhnout občas dopoledne na čerstvý vzduch i v zimě si zvykli žáci z 5.A. Pečlivě se starají o  kontrolu ptačích krmítek, o sypání čerstvé směsi zrní, slunečnicových semínek a ořechů.  Ohryzky jablek ze školní jídelny nekončí v koši, ale u stromů. Přijdou vhod třeba kosům. Příroda v okolí školy je domovem mnohých živočichů. A z oken tříd se naskýtá ojedinělá možnost nahlédnout do života nejen ptáků. 

Po tvoření v pracovních činnostech zůstaly dětem rozličné druhy přírodnin. Děti samy přišly s nápadem, že vše vrátí do přírody. A tak došlo k renovaci hmyzích hotelů. Slouží teď i jako krmítka pro drobné ptactvo. Domečky pro hmyz i pro ježky vyráběli vloni současní žáci sedmých tříd s panem učitelem  Vlastimilem Baníkem. 

Dagmar Kovaříková a žáci 5.A