Anglické divadlo – The Bear Theatre

Ve čtvrtek 22. 2. 2024 proběhlo zajímavé divadelní představení pro žáky, které bylo celé v anglickém jazyce a uzpůsobené věku žáků. Pro žáky 3. a 4. třídy se jednalo o představení „Jackie and the Horrible Family“. Pro žáky 5. a 6. tř. proběhlo představení „The Alien Grammar Show“, které bylo velice zajímavé. Žáci Aneta Bukalová a Matěj Vokurka s herci výborně spolupracovali a někteří se i na představení podíleli. Pro žáky 7., 8. a 9. tř. bylo připraveno detektivní představení „The Detectives“, které mělo taktéž velký úspěch.

Jsme rádi, že se žákům představení líbila a že si vyzkoušeli v praktické podobě své znalosti z anglického jazyka. 

Na závěr přikládám i několik fotografií z tohoto anglického divadla.

Hynek Zavřel, ředitel školy