Chemie poprvé

Všechno je jednou poprvé, a tak se i naši osmáci, konkrétně žáci 8.B, setkali s chemií v praktickém slova smyslu. Teorie je jedna věc, je potřeba získat vědomosti, ale praxe to je něco. A tak nás čekaly první laboratorní práce v rámci výuky chemie. 

Vybaveny bílými plášti a ochrannými brýlemi, jsme s paní učitelkou poučily celou třídu o bezpečnosti, rozdaly protokoly k zapisování průběhu a výsledku pokusu. Následovaly instrukce, jak bude celý pokus probíhat. Čekala na nás působivá krystalizace roztoku modré skalice. 

Žáci se rozdělili do skupin a připravili si potřebné propriety – nadšení působila hlavně vidina práce s kahanem. Nejprve proběhlo nasazování ochranných brýlí a pak už všichni rozpouštěli skalici ve vodě, míchali a zahřívali roztok jako o život.  

Jakmile se žákům podařilo dosáhnout nasyceného roztoku, nastal čas vytáhnout přinesený kámen a šup s ním do krystalizační misky s roztokem modré skalice. Teď už jsme jen museli počkat pár dní, abychom zjistili, zda se krystaly objevily. Protokoly si žáci vyplní sami, včetně nákresu.

Hurá, krystaly se v miskách pěkně rýsovaly a závěrem lze konstatovat, že se první laboratorní práce vydařila. Žáci měli možnost, vyzkoušet si naživo, o čem se v předchozích hodinách učili a myslím si, že se jim tato praktická ukázka líbila a jejich nadšení pro nový předmět jim vydrží i nadále. 

Bc. Martina Zlatníčková, Mgr. Martina Justová (two chemists)