Den české státnosti ve 3. třídě

Den před svátkem svatého Václava nás čekala trochu netradiční výuka. Paní učitelka pro nás připravila zajímavou únikovou hru, kde jsme si procvičili dovednosti získané v českém jazyce, matematice a prvouce. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o svatém Václavovi a nakonec jsme získali klíč, který nám otevřel dveře naší třídy.