Školní kolo recitační soutěže

Dne 28. února se po několika letech opět uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně. Příznivců poezie se sešlo celkem 12. Někteří vše brali jako příjemné zpestření, ale na mnoha soutěžích byla znát větší či menší nervozita. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, a to podle věku. Výkony byly různé, ale všechny soutěžící spojoval vztah k poezii a také mohli porovnat svoje výkony s ostatními. Výběr textů byl velmi rozmanitý a odpovídal věku soutěžících.

Pro vyučující bylo příjemné zjistit, že někteří žáci jsou ochotni nad rámec svých školních povinností se věnovat  přípravě na soutěž a zdokonalovat se v přednesu. 

Umístění

V kategorii 6. – 7. ročník   1. místo Dvořáková Anežka

                                              2. místo Smetanová Tína 

                                              3. Kopřivová Monika

V kategorii 8. – 9. ročník    1. místo  Král Šimon

                                                2.  Bačák Filip

                                                3. Kouřil Alexandr

První dva z každé kategorie budou naši školu reprezentovat v okresním kole.

Všem děkujeme za příjemné odpoledne a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

                                                                                              Mgr. Ivana Čermáková