Edukační skupinka a návštěva předškoláků z mateřské školy ve škole základní

V úterý 28. února 2023 se v naší škole uskutečnila v odpoledním čase edukační skupinka pro předškolní děti z MŠ Otnice. Nejdříve jsme děti a rodiče přivítali v naší škole spolu s paní Dufkovou, Žbánkovou i budoucí paní učitelkou v 1. třídě Mgr. Lenkou Vojáčkovou. 

Následně jsme se společně přesunuli do třídy, kde se uskutečnila jedna edukační skupinka (dětí z oddělení „Koťata“), kterou vedly paní učitelky Dufková a Žbánková. Děti byly velmi šikovné a ukázaly nám, co se již naučily a co již umí. Po uvolnění rukou trénovali určité znaky a tvary, paměťová a další cvičení. Myslím si, že velká většina dětí je na 1. třídu velmi dobře připravena a mohou zcela bez obav přijít k zápisu do 1. třídy. Jen několik málo dětí není ještě „zralých“ pro vstup do 1. třídy a mohou si tak vyřídit odklad povinné školní docházky. Pro ten je potřeba kladně hodnocení poradenského zařízení a vyjádření obvodní dětské lékařky. 

Pan Zavřel, ředitel ZŠ a MŠ Otnice připravil pro rodiče pozvánku k zápisu do 1. třídy a povídání, jak se pozná, zda dítě je či není připraveno na vstup do 1. třídy. Paní Mgr. Lenka Vojáčková, budoucí paní učitelka, která bude učit v 1. třídě, děti moc pochválila.  Již nyní se těšíme na všechny děti u zápisu do 1. třídy, který proběhne ve středu 5. dubna 2023 od 14. do 17.hodin.

Nakonec děti obdržely sladkou odměnu a s panem ředitelem a paní učitelkou Vojáčkovou si prohlédli celou školu. Třídy na I. stupni, učebny školní družiny, informatiku, jídelnu i místnost pro zájmovou činnost dětí I. stupně. 

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy