Tříkrálová sbírka v Lovčičkách

Na začátku ledna se koná tradiční „Tříkrálová sbírka“, kterou tentokrát podpořili i žáci Základní školy Otnice. Tato charitativní akce byla velmi úspěšná a jsme rádi, že ji podpořili i žáci naší školy. Na některých fotografiích najdete i paní třídní učitelku 1. třídy Mgr. Anežku Husákovou s žáky naší školy. Děkuji dětem z Otnic i Lovčiček a také rodičům za podporu této zdařilé akce.

Mgr. Hynek Zavřel