Prezidentské volby „na nečisto“ ZŠ Otnice

V rámci výuky výchovy ke zdraví se zabýváme také aktuálním děním v naší zemi. Tím bezesporu byly prezidentské volby. Velmi příjemně mě překvapilo, že žáci 9. tříd se o toto téma zajímají a měli přehled o jednotlivých kandidátech. Proto jsem se rozhodla pro žáky zrealizovat možnost voleb „na nečisto“.

Žáci si zpracovali přehlednou charakteristiku jednotlivých kandidátů, které byly vyvěšeny i pro ostatní u šaten školy. V hodinách jsme si zopakovali, že volby jsou dobrovolné, je to tedy právo, ne povinnost občanů. Takto jsme k volbám přistupovali i ve škole – vše bylo dobrovolné. Žákům jsme vystavili volební průkazy, kterými se musí prokázat u volební komise svoji totožnost. Velké poděkování patří paní Štěpánkové z obecního úřadu, která nám umožnila vstup a realizaci voleb, tak jak opravdu probíhají ve volební místnosti.

V pátek 13. ledna v dopoledních hodinách jsme vyrazili na obecní úřad. Žáci obdrželi hlasovací lístky a volební obálky, za plentou tajně označili svého kandidáta a volební obálky vhodili do urny.  Ve volební komisi byl dokonce i pan starosta Pavel Mezulánik, což celé akci přidalo na vážnosti. 

Hlavním cílem celé tohoto projektu bylo vést žáky k občanské odpovědnosti, což bylo jedním z hlavních cílů této akce. Žáci se seznámili se základními demokratickými principy volebního systému. Žáci se také učili otevřenému dialogu a respektování názorů jiného.

                                                                                                                                    Mgr. Ivana Čermáková

 Bezprostřední reakce žáků:

  • Byl to dobrej pocit volit
  • Cítil jsem se profesionálně
  • Velmi zajímavé
  • Cítil jsem se jako dospělý
  • Rozhodně dobrá zkušenost
  • Pavel na Hrad
  • Dobrá zkušenost do budoucna

Výsledky voleb v 9. ročníku

Počet voličů 9.A – 21 žáků, 9.B – 31 žáků

Voleb se celkem zúčastnilo 36 žáků, 11 žáků bylo nemocných, 5 žáků se voleb nezúčastnilo.

Účast ve volbách byla v 9. ročnících byla 88 %.

Všechny odevzdané hlasy byly platné.

  1. Petr Pavel 21 hlasů 58,4%
  2. Andrej Babiš 10 hlasů 27,8 %
  3. Danuše Nerudová   5 hlasů 13,8 %