Spojení šestých tříd A, B, C do tříd A, B

Vážení rodiče nyní již žáků šestých tříd,

chtěl bych Vás informovat, že od září 2022 dochází ke spojení šestých tříd A, B, C do tříd A a B.

Celkový počet žáků vychází v jedné ze tříd 25 a ve druhé 26 žáků. Samozřejmostí je dělení třídy v určitých předmětech, kde to vyžadují určitá nařízení (cizí jazyk, informatika, pracovní činnosti, tělesná výchova). Odchod žáků na víceletá gymnázia a přestupy na jiné školy byly v loňském roce v těchto třídách opravdu časté, a to byl jeden z důvodů, proč ke spojení tříd došlo.

Druhý a řekl bych hlavní důvod byl pan učitel, který měl nastoupit od září 2022, měl od června řádně podepsanou smlouvu, poslal pomůcky, co si mají děti pořídit a na konci srpna se patrně nechal přemluvit jinou školou a sms zprávou mi poslal oznámení, že poštou posílá výpověď. Toto oznámení mi přišlo teprve 23. 8. 2022. Nebylo již v mých silách sehnat náhradu za pana učitele s kombinací anglický jazyk – tělesná výchova, proto jsem se rozhodl, že třídy spojím. Jiná možnost v tento krátký čas prostě nebyla. Nakonec jsem si řekl, že to bylo možná dobře, že takový učitel, který nedrží slovo, by nebyl ten pravý.

Požádal jsem pana učitele, který byl v loňském roce třídním učitelem, aby mi pomohl rozdělit třídu „B“ tak, aby zde určité kamarádské vazby zůstaly zachovány. Všem samozřejmě vyhovět nelze, ale je běžnou praxí ve všech školách, že do 6. tříd se tvoří nové kolektivy, žáci začínají tzv. II. stupeň a já věřím, že si velmi brzy zvyknou. Ve třídě A a C zůstávají třídní učitelé z loňského školního roku, proto to rozdělení čeká právě třídu „B“, která se rozdělí na dvě poloviny, část žáků bude ve třídě A a část žáků ve třídě C, která bude nově třídou 6.B. Pan učitel Mgr. Ivan Matějíček je učitelem I. stupně, proto to rozdělení právě třídy „B“. Třídy A a C se vytvořily také nově v minulém roce a děti to zvládly dobře, třídu B to čeká tento rok. Rozdělení tříd máme hotové a bude k nahlédnutí ve vestibulu školy a na šatnách, kde si ho žáci 1. září přečtou a zajisté to žákům vysvětlíme. Záleží jen na Vás, zda tuto situaci s dětmi budete rozebírat, ale domnívám se, že by to ničemu neprospělo a děti by se tím zbytečně trápily. Věřím, že mi rozumíte a chápete mou situaci.

Rozdělení žáků do třídy 6. A a 6. B najdete níže.

Za Vaši vstřícnost a pochopení situace děkuji.                                                                              

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy

Rozdělení žáků do tříd A, B, kteří byli původně ve třídě 5.B:

(z důvodu ochrany osobních údajů najdete jména ve zkrácených verzích s prvními třemi písmeny)

Do třídy 6. A: TU Martina Justová

 1. Jed Jos Pet
 2. Kar Tom
 3. Kva Vít
 4. Mak Tim
 5. Mat Mon
 6. Pav Mag
 7. Str Ond
 8. Svo Van

Do třídy 6.B: TU Vlastimil Baník

 1. Kal Van
 2. Mur Mar
 3. Nov Van
 4. Pag Dom Ell
 5. Sad Mat
 6. Sig Tom
 7. Zla Mat
 8. Mat Eli
 9. Šin Voj
 10. Ful Pat