Průběh vyučování od 1. 9. 2022

Dne 1. 9. 2022 zahájíme školní rok tradičně na sále školy v 7.45 hod. Vyučování druhého dne bude tradičně končit pro všechny žáky školy po skončení 2. vyučovací hodiny v 9.20 h. Školní družina začíná z organizačně-technických důvodů provoz až 2. 9. 2022.

Dne 2. 9. 2022 začíná vyučování tradičně v 7.45 a končí: a) pro žáky I. stupně (1.- 5. tř.) v 11.15 h., b) pro žáky II. stupně (6. – 9. tř.) ve 12.15 h. Časy ukončení vyučování se mohou mírně lišit z organizačních důvodů výdeje stravy.