Informace pro rodiče žáků nastupujících z Bošovic a Milešovic

Informujeme, že žáci, kteří nastoupí do 5. tříd z Bošovic a Milešovic, budou ve třídě 5.B.