Schnitzel über alles

Naši deváťáci zpracovali v rámci hodin německého jazyka projekty na zadaná témata. Všechny práce odevzdali v termínu a odměnou jim byl piknik. S žáky jsme probrali, co je napadne, když se řekne Německo, Rakousko či Švýcarsko a zaměřili jsme se také na typické pochutiny dané země. Po nastudování reálií nás tak čekal piknik plný dobrot reprezentujících především německy mluvící země. Děvčata si dala záležet, a tak nás čekaly hned dvě verze dortu á la Sacher, chlapci zajistili řízečky a všichni si přinesli dobrou náladu. Vídeňský závin se šlehačkou také nemohl chybět. Udělali jsme tak pěknou tečku za prací v rámci německého jazyka. 

Martina Zlatníčková