Informace pro rodiče k zápisu do 1. třídy

Všeobecné informace pro rodiče k zápisu do 1. třídy

(k zápisu do 1. třídy musí přijít i ti rodiče, jejichž dítě mělo v loňském roce odklad povinné školní docházky)

Vážení rodiče,

děkujeme, že jste dali naší škole důvěru a věříme, že se Vašim dětem u nás ve škole bude líbit. Přečtěte si prosím níže tyto informace a v případě jakékoli otázky kontaktujte ředitele školy na t.č. 724 314 696 v pracovních dnech od 9 do 16. h. Zápis bude probíhat s největší pravděpodobností v klasické prezenční podobě ve čtvrtek 7. 4. 2022 v době od 14. do 17. hod. S sebou je třeba vzít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce žáka.

V souboru „školní zralost“ najdete několik informací pro rodiče, kteří nejsou úplně rozhodnutí, zda je dítě na školní docházku připravené.

  1. Žádost o přijetí do 1. třídy (dítě je na školní docházku připravené)

Pokud se domníváte, že Váš syn/dcera je na školní docházku po fyzické i psychické stránce připraven a stejný názor sdílí i p. učitelka v MŠ, vyplňte pouze jeden formulář „Žádost o přijetí do 1. třídy (PDF)“.

Do 30 dnů (tedy do konce května 2022) pak obdržíte „Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka do 1. třídy“ (bude vydáváno ředitelem školy proti podpisu na konci měsíce května či začátkem června).

Pro děti z MŠ Otnice rozhodnutí bude pro Vás k dispozici v MŠ, pokud dítě chodí do jiné než otnické školky, pak tyto 3 tiskopisy přijdete podepsat do ZŠ Otnice v pracovní dny 8-16 h. (doporučuji se předem domluvit na tel.č. 724 314 696), u dětí z Lovčiček je možné se domluvit s paní Veronikou Doleželovou na t. č.725 077 116, která v Lovčičkách bydlí a můžete se na podpisu domluvit individuálně s ní. Jeden slouží pro potřeby MŠ, druhý pro ředitelství ZŠ a MŠ a jeden je pro Vás. Proto potřebujeme dva podepsané formuláře zpět.

  1. Žádost o odklad povinné školní docházky

Pokud se domníváte, že Váš syn/dcera není na školní docházku po fyzické, psychické, či znalostní stránce ještě připraven, vyplňte prosím formulář: „Žádost o odklad povinné školní docházky (PDF)“.

Kromě pedagogicko-psychologického vyšetření je také požadováno doporučení dětským lékařem, popř. klinickým psychologem. Oba doklady si musíte zajistit sami. To vše je třeba dodat řediteli školy nejpozději do konce dubna 2022. Pokud by to z jakéhokoli důvodu nebylo možné, je třeba danou skutečnost nahlásit řediteli školy na tel.č.724 314 696.

Ředitel školy následně vydá správní řízení, kterým čas pro podání vyjádření poradnou o domluvený čas prodlouží. Do konce měsíce května či na začátku června pak vydá ředitel školy na základě vyšetření PPP a odborného (dětského) lékaře rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Zákonní zástupci žáka obdrží tato rozhodnutí v MŠ Otnice.

Pokud dítě chodí do jiné než otnické školky, pak tyto 3 tiskopisy přijdete podepsat do ZŠ Otnice v pracovní dny 8-16 h. (doporučuji se předem domluvit na tel. č. 724 314 696), u dětí z Lovčiček je možné se domluvit s paní Veronikou Doleželovou na t. č.725 077 116, která v Lovčičkách bydlí a můžete se na podpisu domluvit individuálně s ní.

Tyto 3 formuláře, které do 30 dnů obdržíte, nám pak podepíšete, a to je vše. (jeden slouží pro potřeby MŠ, druhý pro ředitelství ZŠ a MŠ a jeden je pro Vás).

  1. Nejste si jisti, zda odklad povinné docházky či přijetí do 1. třídy

V takovém případě vyplňte prosím žádost o přijetí do 1. tř. i žádost o odklad povinné školní docházky (tedy oba formuláře).

Patrně máte již domluvený termín v pedagogicko-psychologické poradně a po obdržení vyjádření poradny, tyto náležitosti oznámíte řediteli školy. Pokud poradna shledá, že je dítě pro vstup do školy připravené, oznámíte to řediteli školy, který obratem vydá rozhodnutí o přijetí do 1. tř. Nebo také může poradna doporučit nějaké podpůrné opatření, pak kontaktuje okamžitě ředitele školy na tel. č. 724 314 696, aby s tím počítal a byl na to připraven. Pokud poradna oznámí, že je dítě na vstup do 1. tř. nezralé, vydá písemné vyjádření, ke kterému přidáte doporučení dětské lékařky a ředitel školy vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Děkuji Vám za spolupráci a nebojte se nás na cokoli případně zeptat, nejlépe na tel. č. 724 314 696.

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne patrně ve druhé polovině června (bude záležet na zdravotním stavu paní učitelky, která bude mít 1. třídu).

Slavnostní zahájení školního roku pak tradičně 1. 9. 2022 v 7,45 hod., kdy slavnostně všechny prvňáčky i s rodiči přivítáme na sále školy. Následně v časovém rozmezí 8,30 – 9.15 h. proběhne informační schůzka ve třídě. Do konce června najdete na webových stránkách školy www.zsotnice.cz přehled pomůcek pro naše prvňáčky, co bychom potřebovali na zdárný rozjezd školního roku a co dětem zakoupí škola.      

Termín zápisu: čtvrtek 7. dubna 2022

Kritéria pro přijetí do 1. třídy (pro školní rok 2022/23)

  1. Děti s trvalým bydlištěm v obcích Otnice a Lovčičky („spádové“ děti)
  2. Ostatní děti z jiných obcí

                                                                                     Mgr. Hynek Zavřel, řed. školy