Práce s tablety ve 3. ročníku

Naši šikovní třeťáci si v některých hodinách anglického jazyka užijí práci s tablety. Pomáhá jim to upevnit slovní zásobu a motivuje je to k další práci. Právě digitální kompetence pomáhají rozvoji našich žáků již od těch nejmladších. Jsme rádi, že je práce baví a paní učitelka a zástupkyně ředitele Mgr. Dagmar Kovaříková má z úspěchů dětí velkou radost. Snad se bude líbit i přiložená fotografie.

Děti si užívají práci s tablety v hodine anglického jazyka
Práce s tablety ve 3. třídě