Ukázky techniky hry baseball

Ukázky techniky hry „baseball“ v hodinách tělesné výchovy

V úterý 15. února 2022 jeden z členů týmu „Draci Brno“ přišel našim žáků předvést základní pravidla a principy hry baseball. Žákům ukázal hlavní techniky odpalu, u našich nejmenších se jednalo o odpal z tzv. stativu, u žáků II. stupně se jednalo navíc o techniku nadhozu. Seznámil žáky se smyslem a základními pravidly hra a žáci si mohli vše následně vyzkoušet v praxi, protože veškeré vybavení si mohli vyzkoušet. Baseballové rukavice viděli naši nejmenší možná poprvé a o to více si to učili.

Možná naše atletická průprava, kterou navštěvují někteří naší žáci I. stupně jim v budoucnu k nějakému takovému sportu dopomůže. Draci Brno mají svůj rozsáhlý areál v brněnském Komárově a jsou dlouhodobě mezi nejlepšími v republice i Evropě.

Děkujeme učitelům tělesné výchovy, kteří tuto zajímavou aktivitu domluvili.

Hynek Zavřel