Děti z MŠ Lovčičky na v ZŠ Otnice

Ve středu 23. 2. 2022 se v naší škole uskutečnilo příjemné setkání s dětmi MŠ Lovčičky, které se od září 2022 stanou školáky a nastoupí do 1. třídy. Setkání bylo velmi příjemné, paní ředitelka MŠ Lovčičky a paní učitelka vedli skupinku, kde se děti seznamovaly se vším, co budou pro nástup do první třídy potřebovat. Rodiče jim v tom byli nápomocni a musím říci, že řada z dětí byla velmi šikovná a jsou na nástup do 1. třídy velmi dobře připraveni.

Děti z Lovčiček se podívaly, jak to v naší velké škole vypadá a až přijdou 7. 4. 2022 k zápisu do 1. třídy, nebude to pro ně neznámá škola, ale už se zde budou cítit dobře.

Myslím si, že pěkné fotografie dokreslují příjemnou atmosféru. Jsme rádi, že se do naší školy podívají za nedlouho i předškoláci z naší otnické mateřské školy.

Na závěr děti i rodiče pan ředitel Mgr. Hynek Zavřel provedl po škole a vše dětem ve škole ukázal. Za návštěvu v naší škole děkujeme a těšíme se na děti u zápisu do 1. třídy.

Hynek Zavřel