Anglický jazyk s lektorem

Na konci měsíce listopadu a na začátku prosince probíhali v naší škole pro žáky 8. a 9. tříd intenzívní prohlubování znalostí anglického jazyka s anglicky mluvícím lektorem. Jednalo se o čtyřhodinový cyklus, kdy se pan lektor z jazykové školy snažil u našich žáků prohloubit znalosti anglického jazyka. Jediná možnost se s ním dorozumět byla přes znalosti angličtiny, kterou se žáci učí již od 3. ročníku. Na fotografii najdete některé žáky 9. B třídy. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo v současné „covidové“ době, projekt uskutečnit a věřím, že to žákům bude v budoucnu ku prospěchu. Znalosti anglického jazyka jsou v současné době pro žáky nutností. Tři čtyřhodinové cykly byly hrazeny z projektových prostředků, jeden čtyřhodinový cyklus byl hrazen naši školou. Nechtěli jsme, aby jedna skupina žáků byla o tuto možnost ochuzena.

Děkuji paní učitelce Mgr. Daně Skalákové, která vše domluvila a má velký podíl na této výborné akci.

Mgr. Hynek Zavřel