Vánoční koncert

Vánoční koncert našich žáků pořádaný ZUŠ Slavkov u Brna

V pondělí 13. prosince 2021 se uskutečnil na sále naší školy slavnostní vánoční koncert pro žáky naší školy a jejich rodiče. Pro paní učitelku ZUŠ Slavkov u Brna to bylo velmi náročné, protože krátce před konáním koncertu řada dětí byla v karanténě a nemohly se vánočního koncertu zúčastnit. Přesto se domnívám, že se koncert velmi vydařil a některé žákyně (Denisa Kulhánková, Alena Kosíková) ukázaly výbornou kvalitu hry na klavír. Z těch mladších se vystoupení velmi vydařilo Vandě Svobodové a Magdě Pavlovcové. Tato děvčata již v minulém roce vyprovodila naše vycházející žáky v červnu na místním obecním úřadě a za to jim také patří poděkování. Určitě zaslouží pochvalu všichni žáci, kteří se vánočního koncertu zúčastnili a předvedli, co se již naučili. A to samozřejmě i ti nejmladší. Určitě některé z nich najdete na fotografiích, které se mi povedlo udělat.

V neposlední řadě si dovolím poděkovat paní učitelce Lence Kurdíkové, která v nelehké době připravovala náš pěvecký sbor na vánoční zpívání u vánočního stromu, které se nakonec z důvodu zhoršené epidemiologické situace nemohlo uskutečnit. Tak snad příští rok. Už se moc těšíme.

Mgr. Hynek Zavřel