Evropský sportovní den

V pátek 24. 9. 2021 byl ve znamení „Evropského sportovního dne“. V odpoledních hodinách ve spolupráci školy a otnických rodičů jsme dětem připravili velmi pěkné sportovní odpoledne.  Děti mateřské i základní školy si mohli zasportovat a zkusit si některé sportovní disciplíny. Děti obdržely nejdříve kartičku, na kterou sbíraly razítka, aby si zasloužily drobnou odměnu za splněné sportovní úkoly. Na stanovištích je čekaly různé úkoly, musely zvládnout překážkovou dráhu, střelbu na fotbalovou branku, skok do dálky, projít slalomovou dráhu, přehazovanou, hod na cíl i různé posilovací cviky. U jednoho stanoviště musely také poznat různá sportovní odvětví. Zdarma obdržely limonádu a za splněné všechny disciplíny drobnou odměnu.

Chtěl bych tímto velmi poděkovat všem rodičům i učitelům, kteří nám pomohli akci uspořádat a neváhali využít svůj volný čas pro naše nejmenší.

Myslím, že řada fotografií je důkazem toho, že se akce opravdu vydařila.