Školní družina – zahájení provozu 2. 9. 2021

Školní družina zahájí svou činnost tradičně 2. 9. 2021 plným provozem školní družiny (11.15 – 16 hod.). Úvodní den je nutné organizačně připravit rychlé hlášení stavu žactva, které musíme připravit ve spolupráci s učitelkami i vychovatelkami školní družiny a je třeba doplnit organizační přehled dětí ve školní družiny vč. způsobu a času vyzvedávání dětí ze školní družiny.