Provoz ZŠ Otnice od 1. 9. 2021 – obecné informace

  • Žák musí mít k dispozici minimálně dvě ochrany dýchacích cest (rouška, respirátor) a sáček na jejich uložení
  • Škola má povinnost na začátku školního roku aktualizovat všechny kontakty na rodiče (telefonní čísla, e-mail), a to hlavně v případě, kdy došlo v posledních měsících k nějaké změně mobilního telefonního čísla, či e-mailu. V takovém případě to oznamte třídnímu učiteli co nejdříve.
  • Škola má povinnost osoby s příznaky infekčního onemocnění nevpouštět do budovy školy (neplatí pro různé alergie dětí), proto posílejte do školy skutečně pouze děti zdravé
  • Každá osoba (žák, zaměstnanec) má povinnost při vstupu do společných prostor školy nosit ochranu dýchacích cest (výjimkou jsou osoby, které nemohou ze závažných zdravotních důvodů mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením). Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby si na třídní schůzky brali respirátor FFP2, stejně tak, jak do jiných uzavřených prostor, kde je více osob
  • Pokud se příznaky u dítěte projeví v průběhu přítomnosti ve škole, bude žák umístěn do samostatné místnosti k tomu určené a zákonný zástupce bude kontaktován, aby si dítě vyzvedl
  • Škola v rámci možností zajistí u školního stravování co nejmenší kontakt různých skupin žáků (vytvoří v jídelně sektory) a bude dbát zvýšených hygienických standardů