Slavnostní zahájení školního roku 2021/22 na sále školy

Slavnostní zahájení školního roku 2021/22 proběhne na sále školy v několika následných bodech:

  1. Povinné testování AG testem: 1. 9. 2021 od 7.45 h. proběhne za účasti rodičů v 1. třídě (prosíme rodiče, aby s dětmi vyčkali před vchodem do školní budovy, až většina žáků odejde do tříd, tedy cca do 7.35 h.). Žáci druhých a vyšších ročníků se již budou testovat sami, za účasti paní učitelky, příp. i asistentky pedagoga.
  2. Zahájení školního roku: po testování dětí proběhne cca od 8.15 h tradiční slavnostní zahájení školního roku na sále školy za účasti menšího počtu žáků (rodičům žáků 1. třídy doporučujeme si vzít fotoaparát, aby si pořídili snímek svého dítěte)
  3. Úvodní schůzka: od cca 9. h proběhne v 1. třídě úvodní třídní schůzka, která nahradí třídní schůzku z počátku září.
  4. Konec vyučování: cca v 9.30 h. bude ukončen úvodní vyučovací den pro všechny ročníky
  5. Školní družina: činnost školní družiny začne tradičně 2. 9. 2021 plným provozem školní družiny (úvodní den je nutné organizačně připravit rychlé hlášení stavu žactva, které musíme připravit ve spolupráci s učitelkami i vychovatelkami školní družiny)