Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky na sále školy

Na závěr školního roku probíhá na sále školy tradiční rozloučení s žáky, kteří opouští naši školu. Tentokrát si pro nás připravili krásné vzpomínání ve formě různých fotografií a videí z různých akcí a výletů, které zažili v průběhu celé školní docházky. Předali tradiční „mazácké žezlo“ budoucím deváťákům, aby naši školu příští rok dobře reprezentovali. Krásný a dojímavý proslov si připravili za 9. A třídu Ester Daňková a Michal Rodr, za 9. B třídu Daniela Bublová a Alex Uher.  Přejeme všem vycházejícím žákům hodně úspěchů na středních školách.