Udělení pochval a ocenění ředitele školy

Předávání diplomů a pochval ředitele školy na závěr školního roku

Vždy na závěr školního roku probíhá slavnostní předání diplomů ředitele školy spojených s věcnou odměnou a pochval ředitele školy nejúspěšnějším žáků. Žáci byli navrženi třídním učitelem a na závěr školního roku na pódiu před očima ostatních žáky, převzali tito úspěšní žáci uvedená ocenění.

Věříme, že to je vhodná motivace, aby se těmito úspěchy inspirovali i žáci ostatní. V letošním roce dosáhli žáci výborných výsledků v matematických olympiádách, olympiádě českého jazyka, konverzační soutěži v anglickém jazyce, v soutěži „Mladý historik“ i v logické olympiádě. Všem oceněným tímto gratulujeme.

Hynek Zavřel