Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky na obecním úřadě

Poslední červnový den se tradičně na obecním úřadě koná slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky z devátých ročníků. Pan starosta promluví k žákům, aby v budoucnosti nezapomněli na svou školu a obec, odkud pochází. Žáci obdrží od ředitele školy a paní třídní učitelky pamětní listy a závěrečná vysvědčení. Paní třídní učitelka se s žáky i rodiči hezky rozloučí a žáci si ve spolupráci s paní zástupkyní připravili krásný proslov o tom, co ve škole hezkého zažili a na co budou v budoucnosti rádi vzpomínat.

S žáky 9. tříd se přišli rozloučit i žáci z nižších tříd, kteří jim slavnostní chvíli zpříjemnili hudebním doprovodem. S paní učitelkou Kurdíkovou v letošním roce zahráli na klávesy Magda Pavlovcová, žákyně 4. třídy, Tereza Řezníčková, žákyně 5. třídy a Jana Horáková, žákyně 7. třídě. Moc jim za to děkujeme.

Na závěr slavnostního programu popřál ředitel školy žákům hodně úspěchů na středních školách a připomněl, že nyní už reprezentují nejen sami sebe, ale i svou školu a obec, odkud pochází. Pan starosta se také se všemi přítomnými rozloučil a poděkoval všem rodičům a prarodičům, že si udělali čas i na tento slavnostní okamžik a popřál všem krásné prázdniny a dovolenou.