Návštěva předškoláků z MŠ Otnice v základní škole

V pondělí 21. 6. 2021 se naši předškoláci s paní učitelkou Veronikou Škrhákovou přišli podívat do naší základní školy, kam po prázdninách zavítají. Naši předškoláci navštívili své starší kamarády v první a druhé třídě. Dokázali s přehledem v hodině prvouky rozpoznat rozdíl mezi ovocem a zeleninou, většina dokázala rozpoznat i některá velká tiskací písmena a vytleskat slabiky. Za to byli odměněni drobnými sladkostmi a naši prvňáčci si pro ně připravili krásnou básničku. Myslím si, že stejně příjemně se cítili i předškoláci z Lovčiček, kteří u nás ve škole byli minulý týden.

Všichni jsme se shodli na tom, že i přes covidové období jsou naši předškoláci do naší školy, až na občasné logopedické nedostatky, výborně připraveni.