Oznámení pro rodiče – Souhlas s uložením fotografií

Souhlas s uložením fotografií MŠ Otnice na úložišti rajce.net

Vážení rodiče,

na základě požadavku některých rodičů na zpřístupnění fotografií dětí naší MŠ v průběhu školního roku, jsme se rozhodli vytvořit na webu rajce.net zabezpečený účet školy obsahující alba fotografií přístupná pouze rodičům dětí MŠ Otnice po zadání příslušného hesla. Abychom mohli tento účet zřídit, je nutný Váš písemný souhlas s touto formou sdílení fotografií mezi MŠ a Vámi. Vyplněný a oběma zákonnými zástupci podepsaný formulář je potřeba doručit do MŠ nejlépe do konce tohoto školního roku nejpozději však do 14. 7. 2021. Formulář je ke stažení na stránkách školy https://zsotnice.cz/ v sekci dokumenty MŠ nebo k vyzvednutí v šatnách dětí. Můžete jej odevzdat přímo v MŠ nebo vhodit do schránky umístěné u vchodové branky. Případné dotazy Vám zodpoví p. uč.

                                                                                                          Za MŠ Otnice Veronika Škrháková