FOTOSOUTĚŽ – Náš život s rostlinami

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, z.s. pod vedením Petra Havelky zaštiťuje fotografickou soutěž pro žáky naší školy. Téma pro letošní ročník Náš život s rostlinami. Vybrané fotografie budou zaslány do celostátního kola.

Podmínky soutěže

 • do soutěže budou zařazeny nejvýše tři autorské snímky od jednoho žáka
 • poskytnuté fotografie jsou dále použity k propagaci činnosti ČZS, především jeho práce s mládeží
 • zasláním fotografií do soutěže dává autor souhlas s jejich nekomerčním využitím 
 • vybrané fotografie budou vystaveny v prostorách otnické školy na tradiční květnové výstavě
 • fotografie z celostátního kola budou vystaveny na výstavě KVĚTY v Lysé nad Labem a publikovány v časopisu Zahrádkář a na webových stránkách ČZS

Technické požadavky na fotografie

 • fotografie je možné zasílat do soutěže jen v datové podobě na e-mailovou adresu: [email protected]
 • předmět zprávy Fotosoutěž, ve zprávě jméno, příjmení, adresu, věk, třídu autora fotografie
 • uzávěrka 25. ledna 2021 v 15 hodin
 • u větších fotografií doporučujeme odeslat každou zvlášť
 • minimální velikost obrázku = 1,5 Mpx,
  (velikost byla zvolena s ohledem na tiskovou velikost),
 • maximální velikost souboru = 4 MB
  (velikost byla zvolena s ohledem na zasílání e-mailem),
 • za autora fotografie v  e-mailu uvede zákonný zástupce výslovný souhlas s nekomerčním použitím fotografie: Souhlasím s nekomerčním využití fotografie mého syna (dcery) v souladu s podmínkami soutěže
 • každý žák informuje svého třídního učitele o účasti v této soutěži