Žáci 1. a 2. třídy od středy 18. 11. 2020 opět do školy

 Stručná pravidla

  1. Vzít s sebou minimálně 2 roušky na den a sáček na jejich uložení.
  2. V případě, že některý člen domácnosti je v karanténě, či se u dítěte projeví příznaky respiračního onemocnění, žádáme rodiče, aby dítě ponechali doma. Paní učitelka jim pošle práci či se s nimi spojí online přes Teams.
  3. V případě příchodu do školy dříve než v 7.30 h., budou čekat na zazvonění žáci 1. třídy ve školní jídelně a žáci 2. třídy ve vestibulu školy. Samozřejmě si mohou povídat i před školou (což je ideální, pokud nebude chladno). Vzhledem k prázdninovému jízdnímu řádu je možné, že autobus s dětmi od Lovčiček přijede pouze k zastávce „U  Marků“ a nikoli k DD Lila (jak jsou děti zvyklé). Kontaktovali jsem již dopravce, ale dosud nemáme odpověď.
  4. Vyučování: Vzít si předměty podle rozvrhu hodin (nebude možný zpěv a tělesná výchova – místo těchto předmětů paní učitelka může zařadit jiný předmět, případně procházku). Přestávky v průběhu výuky budou mít obě třídy jinak, aby se žáci nepotkávali.

Školní družina

Začíná bezprostředně po vyučování (tedy v 11.15 nebo ve 12.15) a končí v 16. h.

  • V případě, že žáci odchází z družiny sami, budou pouštěni z družiny tak, jak bylo uvedeno v deníčku ŠD před uzavřením školy.
  • V případě, že odchází s doprovodem, tak budou pouštěni, až doprovod zazvoní).
  • V případě jakékoli změny (v čase či způsobu vyzvedávání) je třeba tuto změnu uvést do deníčku ŠD předem, v příp. nutnosti zavolat na tel. č. 724 314 696

Žáci ŠD budou odděleně (nebudou společně žáci 1. a 2. třídy). První den budou žáci 1. třídy v ŠD 3 a žáci 2. třídy v ŠD 2 (od 19. 11. to může být upraveno na vývěsce u zvonků).

Ze školní družiny lze žáky vyzvedávat nejdříve půl hodiny po obědě (výdej obědů viz níže) a to až do 13.30 h. Od 13.30 do 15. h. mají žáci různé družinové aktivity, následně tedy pak od 15. do 16. h.

Výdej obědů

Žáci 1. a 2. tříd, kteří nastupují opět do školy a před uzavřením školy na oběd chodili, budou mít oběd automaticky nahlášený. Odhlašování obědů je stejné, jako bylo před uzavřením školy. Odhlášení lze opět provést e-mailem: [email protected], telefonicky: 544 240 076, nebo přes web školy pomocí ID čísla. 18. 11. 2020 lze oběd odhlásit do 7 hodin.

Výdej obědů pro 1. třídu 

Pondělí: 12.15 (co nechodí do ŠD), 12.30 (ŠD)

Úterý: 11.15 (co nechodí do ŠD), 11.30 (ŠD)

Středa: 11.15 (co nechodí do ŠD – malá jídelna), 11.30 (ŠD)

Čtvrtek: 11.15 (co nechodí do ŠD), 11.30 (ŠD)

Pátek: 11.15 (co nechodí do ŠD – malá jídelna), 11.30 (ŠD)

Výdej obědů pro 2. třídu 

Pondělí: 11.15 (co nechodí do ŠD), 11.30 (ŠD)

Úterý: 12.15 (co nechodí do ŠD), 12.30 (ŠD)

Středa: 11.15 (co nechodí do ŠD), 12.00 (ŠD)

Čtvrtek: 12.15 (co nechodí do ŠD), 12.30 (ŠD)

Pátek: 11.15 (co nechodí do ŠD), 12.00 (ŠD)