Organizace výuky od 30.11.2020 – I. stupeň

Návrat žáků do školy od 30. 11. 2020 a organizační náležitosti s tím spojené – žáci I. stupně (1. – 5. třída)

 • Žák musí mít minimálně 2 roušky a sáček na jejich uskladnění (kromě svačiny a konzumace stravy v jídelně, ji musí mít stále nasazenu).
 • Nařízení o dodržování homogenity znamená, že žáci budou prakticky stále společně ve svých třídách (kromě informatiky u žáků 5. třídy).
 • Zpěv a sportovní aktivity jsou zakázány (neplatí pro individuální výchovu v ZUŠ)
 • Vstup do školy před 7.30 h. je povolen z důvodu homogenity pouze žákům nejmladším (1. a 2. třídy), více prostoru ve vestibulu školy není, ostatní budou vpuštěni pouze, pokud bude nějaký volný prostor
 • Rozvrh hodin zůstává platný jako v době před uzavřením škol
  • Žáci 4. A budou mít ve středu vyučování do 12.00 h, následně jdou na oběd a domů (mají poslední hodinu tělesnou výchovu a tělovýchovné aktivity jsou zakázány)
  • Žáci 5. A, 5. B budou mít ve čtvrtek vyučování do 11.45 h, následně jdou na oběd a domů (mají poslední hodinu tělesnou výchovu a tělovýchovné aktivity jsou zakázány)
 • Žáci budou mít po jednotlivých třídách vyhrazený čas na oběd (žáci 1., 2. a 3. třídy budou chodit na oběd se svými spolužáky ze školní družiny, a to i tehdy, pokud do školní družiny nechodí, po obědě mohou jít samozřejmě domů).
 • Nebylo skutečně v lidských silách dodržet u všech tříd časy výdeje oběda tak, aby žáci stihli vždy navazující spoje. Ale snažil jsem se udělat maximum.
 • Po skončení vyučování přejdou žáci 1., 2., 3. třídy do školní družiny, a po jednotlivých třídách půjdou na oběd. Vzhledem k povinnému dodržení homogenity a našim personálním a organizačním možnostem, nejsme schopni zajistit školní družinu pro žáky 4. tříd a starší žáky. Žáci 4. a 5. tříd budou na oběd odváděni svými učiteli ve vyhrazený čas.
 • Obědy jsou tímto automaticky přihlášené za předpokladu, že žák chodil na oběd i před uzavřením školy, či chodil jen v určité dny (v případě odhlášení obědu či jakékoli změny, kontaktujte p. vedoucí školní jídelny na telefonu 544 240 076)