Organizace výuky od 30.11.2020 – II. stupeň

Návrat žáků do školy od 30. 11. a organizační náležitosti s tím spojené – žáci II. stupně (6. – 9. třída)

 • Žáci 9. tříd se budou vzdělávat prezenčně (ve škole) od 30. 11. 2020
 • Žáci 6., 7., 8. tříd se budou vzdělávat v rotačním cyklu. Konkrétně to znamená, že žáci 6. a 8. tříd budou chodit do školy od 30. 11. do 4. 12. (žáci 7. tříd budou mít v tento týden distanční výuku z domova), od 7. 12. do 11. 12. se situace obrátí, do školy přijdou žáci 7. tříd (žáci 6. a 8. tříd budou mít distanční výuku z domova). Tak to v rotačním cyklu bude probíhat i nadále. Konkrétně: od 14. do 18. 12. budou ve škole žáci 6. a 8. tříd, 21. a 22. 12. Budou mít školu žáci 7. tříd.
 • Pokud by stejná situace pokračovala i v lednu, tak od 4. do 8. 1. by přišli do školy žáci 7. tříd, od 11. do 15. 1. by přišli do školy žáci 6. a 8. tříd, atp.
 • Žák musí mít minimálně 2 roušky a sáček na jejich uskladnění (kromě svačiny a oběda musí mít žák roušku stále).
 • Nařízení o dodržování homogenity znamená, že žáci budou prakticky stále společně ve svých třídách (kromě informatiky), zpěv a sportovní aktivity jsou zakázány (neplatí pro individuální výchovu v ZUŠ)
 • Rozvrh hodin zůstává platný jako v době před uzavřením škol, jen s několika změnami:
  • Žáci 6. A budou mít v úterý vyučování do 12.15 h, (žáci mají poslední hodinu tělesnou výchovu a tělovýchovné aktivity jsou zakázány)
  • Žáci 7. B budou mít v pátek vyučování do 12.55 h, (žáci mají poslední hodinu tělesnou výchovu a tělovýchovné aktivity jsou zakázány)
  • Žáci 8. A, 8. B třídy budou mít v úterý vyučování do 14.10 h, (žáci mají poslední hodinu tělesnou výchovu a tělovýchovné aktivity jsou zakázány)
  • Žáci 8. A, 8. B třídy budou mít ve čtvrtek vyučování do 12.55 h, (žáci mají poslední hodinu tělesnou výchovu a tělovýchovné aktivity jsou zakázány)
 • Vstup do školy před 7:30 ranní je z důvodu povinné homogenity umožněn žákům nejmladším (1., 2. tříd), ostatní žáci budou před 7:30 vpuštěni pouze při dostatečných prostorových možnostech (na pokyn zaměstnance školy)
 • Žáci budou mít po jednotlivých třídách vyhrazený čas na oběd
 • Žáci 6. – 9. tříd budou na oběd odváděni svými učiteli ve vyhrazený čas. V maximální možné míře jsme se snažili, aby žáci stíhali různé navazující spoje.
 • Obědy jsou tímto automaticky přihlášené za předpokladu, že žák chodil na oběd i před uzavřením školy, či chodil jen v určité dny (v případě odhlášení obědu či jakékoli změny, kontaktujte p. vedoucí školní jídelny na telefonu 544 240 076)