Zrušení třídních schůzek 16.11.2020

Třídní schůzky původně plánované na 16. 11. 2020 jsou z důvodu trvání nouzového stavu zrušeny.

V případě jakýchkoli dotazů mohou rodiče mailem či jiným komunikačním kanálem kontaktovat třídního učitele či kteréhokoli jiného učitele školy.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy