Ošetřovné pro rodiče žáků do deseti let

Rodičům žáků mladších deseti let vznikne nárok na ošetřovné. Pokud návrh projde schvalovacím procesem, tak by ošetřovné mělo být nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření. Nárok na ošetřovné (pokud bude návrh schválen) budou mít i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

V současné době více nevíme. Vyčkejte prosím, až proběhne schvalovací proces. Veškeré náležitosti naleznete na portálu MPSV – „krizové ošetřovné“ – plánované změny – podzim 2020

Mgr. Hynek Zavřel