Nařízení vlády ohledně uzavření škol od 14. do 30. 10. 2020

Vláda rozhodla od středy 14. 10. 2020 uzavřít základní školy. Předpokládaný návrat žáků do školy je 2. 11. 2020 (toto datum berte prosím jako předběžné).

Obědy jsou žákům tímto odhlášeny. Škola přechází na distanční formu výuky.

Děkuji rodičům za spolupráci a pomoc.

Provoz MŠ zůstává beze změny.