Informace k distanční výuce, tedy „na dálku“

Distanční výuka (tedy výuka na dálku) může dle pokynů MŠMT probíhat následovně:

  1. On-line, kde žáci pracují na zadaných úkolech prostřednictvím komunikačního nástroje (Teams, e-mail, apod.), platí převážně u žáků II. stupně ZŠ, kteří již byli s touto technologií seznámeni.
  2. Off-line, kde žáci plní úkoly podle zadaných prací učitelem (mohou využívat pracovní sešity, pracovní listy, učebnice aj. přípravy od pana učitele či paní učitelky), platí převážně u žáků I. stupně ZŠ.

V případě jakékoli nejasností se obracejte prosím v technických záležitostech (Teams, připojení, atp.) na pana učitele Mgr. Luboše Kleise, jako správce sítě ICT.

V případě potřeby se můžete obrátit na třídního učitele nebo na ředitele školy, který kontakt zprostředkuje obratem.

Děkujeme a všichni věříme, že se 2. 11. 2020 opět sejdeme ve škole.