Nová pravidla pro školy od pondělí 12. 10. 2020 vydaná MŠMT a MZ 2. stupeň (6. – 9. tř.)

I. výuka pro 6. a 7. třídy

a) 12. – 16. 10. – výuka ve škole (prezenčně)

b) 19. – 23. 10. – distanční výuka (na dálku)

c) 26. – 30. 10. – podzimní prázdniny (jsou tedy prodlouženy)

II. výuka pro 8. a 9. třídy

a) 12. – 16. 10. – distanční výuka (na dálku)

b) 19. – 23. 10. – výuka ve škole (prezenčně)

c) 26. – 30. 10. – podzimní prázdniny (jsou tedy prodlouženy)

Další důležité informace:

  • Obědy jsou na dny, kdy budou žáci mít distanční výuku (na dálku) i na podzimní prázdniny tímto odhlášeny.
  • Pravidla pro omezení zpěvu a sportovní činnosti zůstávají v platnosti.
  • Ruší se veškerá zájmová činnost, kterou vykonávají ať už pracovníci školy, či jiné subjekty (u ZUŠ – hudební nauka se skupinou žáků nebude možná, individuální výuka naopak možná bude)
  • Nepovinný předmět náboženství (jako nepovinný předmět) je možný.
  • Nošení roušek zůstává v platnosti, jako dosud.