Nová pravidla pro školy od pondělí 12. 10. 2020 vydaná MŠMT a MZ 1. stupeň (1. – 5. tř.)

  • Ruší se výuka plavání (prozatím do konce října) pro žáky 2. a 3. tříd (místo plavání budou mít běžné vyučování).
  • Pro žáky 1. stupně nedochází v souvislosti s vyučováním, během následujících čtrnácti dní, k žádným změnám.
  • Podzimní prázdniny jsou prodlouženy od 26. do 30. 10. 2020 pro všechny žáky v ZŠ.
  • Školní družina ve dnech 12. – 16. 10. a 19. – 23. 10. funguje bez omezení.
  • Ruší se veškerá zájmová činnost, kterou vykonávají ať už pracovníci školy, či jiné subjekty (u ZUŠ – hudební nauka se skupinou žáků nebude možná, individuální výuka naopak možná bude)
  • Nepovinný předmět náboženství (jako nepovinný předmět) je možný.
  • Nošení roušek zůstává v platnosti, jako dosud.
  • Pravidla o omezení zpěvu zůstávají v platnosti.